ПРАВИЛНИК О ВОЂЕЊУ ОГЊИШТА СНП „ЗБОРА“

 

c69bdf990f2e0eba9c8c6bfc8f092b68

 

ПРАВИЛНИК – Уређење и рад огњишта

 

1. Огњиште може бити формирано од најмање три члана (збораша).

 

2. На челу огњишта је вођа огњишта. Он је слободан у управљању са огњиштем.

 

3. Вођа огњишта директно је потчињен само вођи Збора и једино њему је одговоран у потпуности.

 

4. Вођа огњишта слободно процењује и организује своје огњиште у складу са командном структуром Збора.

 

5. Свако огњиште би требало да буде потпуно оспособљено да само дјелује и извршава задатке аутономно у складу са командном структуром Збора.

 

6. Вође огњишта морају бити потпуно изграђене и комплетне личности јако израженог моралног квалитета и натпросечни у свим сферама које чине једну личност. Прије свега, они морају бити предодређени да владају (управљају) тј. морају да имају урођен смисао за вођење.

 

7. У сваком огњишту би требало да постоји систематизација рада тј. подјела задужења и одговорности према способностима и талентима појединаца и њена квалификација.

 

8. Надлежност ( Јурисдикција ) – Огњишта морају бити састављена од више мањих јединица (мјесних заједница) или од делова већег града (општина) или од неких других административних и географских целина.

 

9. Цјелокупни статус огњишта тј. степен његове аутономије и његову величину регулише Вођа Збора.

 

10. Огњишта немају своје симболе, ознаке или било какве друге посебности, осим имена (града, мјеста) које носе.

 

11. Сва огњишта, и вође огњишта, су једнаки по власти међу собом али се разликују по части тј. заслугама, успјешности, старости, величини, итд.

 

12. Веома је важна сарадња међу огњиштима, и вођама огњишта, као и сарадња вођа огњишта са начелницима служби, главним тајником ( секретаром ) , а посебно са начелником сигурности (због овлашћења које ово начелство има по природи свог дјеловања, а то је између осталог и контрола свих удова у организму). Било какве спорове, међусобице или недоумице регулише Вођа Збора.

 

13. Вођа једног огњишта нема никакву власт над другим огњиштем (осим по посебним овлашћењима Вође Збора) али збораши свих огњишта треба да указују част (поштовање и првенство) свим вођама огњишта с обзиром на њихово звање.

 

С.М. „Свети рат“

Scroll to Top