СТАТУСИ У СНП ЗБОРУ

 

c69bdf990f2e0eba9c8c6bfc8f092b68

 

1. СПОЉНИ САРАДНИК

Може бити тајни или јавни. Може бити појединац, група или организација. Спољни сарадници нису део покрета али покрет има одређени интерес у вези њих. Њихов статус није јасно дефинисан. Спољни сарадник нема никакве обавезе према покрету нити покрет има икакве обавезе према њему.

 

2. КАНДИДАТ – РЕГРУТ

Кандидат (регрут) има јасно дефинисан статус у покрету и практично је једном ногом већ у покрету. Статус подразумева проверу кандидата у сваком смислу и на свим нивоима личности. Кандидат може остати у том статусу неограничен временски период све док председник СНП „Збора“ не процени да ће кандидат бити примљен као пуноправан члан или не. Кандидат може обављати било какве поверљиве задатке и може бити на управљачким позицијама. Кандидат није обавезан плаћати чланарину али се то од њега очекује обзиром да је првенствено у његовом интересу да напредује. Кандидат се упознаје са покретом и са својим дужностима, распоређен је унутар структуре Збора, па је према томе обавезан извршавати наредбе надређених и присуствовати састанцима.

 

3. ЧЛАН – ПРИПАДНИК

Чланом Збора кандидат постаје полагањем „Заклетве витеза св. Ђорђа“ председнику СНП „Збора“, потписивањем приступнице и добијањем чланске карте. Члан има обавезу да извршава одлуке надређених у Збору. Члан има право да буде одабран на службу у СНП „Збору“. Члан је одговоран надређенима у Збору. Члан може иступити из покрета својевољно, писменим или усменим обавештењем председнику СНП „Збора“, који одмах званично констатује да та особа више није члан СНП „Збора“, или особа може бити одстрањен одлуком председника СНП „Збора“ из било ког разлога, уз писмено или усмено саопштење. У оба случаја члан бива моментално разрешен заклетве.

 

4. ПОЧАСНИ ЧЛАН

Статус почасног члана има церемонијални карактер и додељује се појединцима који су дали изузетан допринос покрету, било да су такви живи или постхумно.

 

5.ВИТЕЗ ЗБОРА

Витез Збора постаје се испуњењем стандарда СНП „Збора“ „Сјеме огња 1389“ којим добијамо појединца који има својства институције. Овај статус добијају само најбољи од најбољих. Статус витеза се добија тајно од председника СНП „Збора“ и заветован је на ћутање у вези тога

 

С.М. „Свети рат“

Scroll to Top