ПОЛОЖАЈ ЖЕНА (ДЕВОЈКИ) У СНП“ЗБОРУ“ И ЊИХОВЕ АКТИВНОСТИ У ВОЈСЦИ СВЕТОГ ГЕОРГИЈА (ВСГ)

Према устројству покрета и војном правилу службе
СНП“Збор“ (ВСГ) је родољубива, борбена и патријархална организација. Самим тим је положај жене (дјевојке) јасно одређен дакле сличан оном које она има у дому свога домаћина а сличне такве су јој и активности.
1. Зборашице у зборашкој војсци могу бити распоређене на основне три позиције а то су:
1. САВЈЕТНИЦА
2. ДОМАЋИЦА
3. ПОМОЋНИЦА
САВЈЕТНИЦА
Ова позиција подразумјева пружање услуга савјетовања у зависности од распореда унутар структуре организације. На примјер савјетница предсједника, секретара, начелника, вође огњишта…
Позиција Савјетнице је рангирана по класама,савјетница прве,друге и треће класе.
ПРОТОКОЛ-ДОМАЋИЦА
Ова позиција подразумјева бригу у смислу организовања разних дешавања као што су прославе, обиљежавања значајних датума за покрет, догађаја од важности…
Позиција Протокол-домаћице је рангирана по класама, Протокол-домаћица прве, друге и треће класе.
ПОМОЋНИЦА
Ова позиција подразумјева помоћ у раду на неком конкретном задатку, пројекту, иницијативи… у зависности од распореда унутар структуре организације.
Позиција Помоћнице је рангирана по класама, Помоћница прве, друге и треће класе.
Напомена: Зборашица може обављати своје активности истовремено на више позиција али увијек у истој класи.
2. Зборашицама је дозвољено да носе униформу као и посебне ознаке своје класе.
3. Зборашице не носе војне чинове.
4. Зборашице своје мушке саборце формално ословљавају са господине и чином или позицијом на којој се налази,титулом коју носи… неформално се обраћају са „брате“ и „друже“.
Мушки саборци се према својим зборашицама формално обраћају са госпођо или госпођице и класом позиције на којој се она налази. Неформално се обраћају са „сестро“ или „другарице“
5. Зборашице пролазе основну борбену обуку (тиче се самозаштите у ванредним околностима) као и специјалну обуку која је прилагођена њиховим психо-физичким способностима.
6. Зборашице пролазе прилагођену теоретско-идеолошку обуку.
7. Појам прилагођена обука се односи на заштиту женине (дјевојкине) женствености која никаквом обуком било да се ради о теорији или пракси не смије бити нарушена.
8. Зборашице не полажу заклетву.
С.М. „Свети рат“

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top