„СВЕТА ЕВРОПА“ Строфа прва: Спаваш у тамници, сама у самици. Тихо сад умире, цвијет са...

Више