AVE CEASAR! MORITURI TE SALUTANT

1908.   Залази сунце, лијепо сунце, што наше грије просторе; хлад је притиска и српска брда, и...

Више