Зашто је рат неопходан?

Рат је неопходан – он осигурава здравље народа, и он охрабрује оне ратничке врлине које су...

Више