Све легенде и митови везане за вукове су типично Србки по свом карактеру а и сам.ук је тотемски симбол Срба

Фејсбук коментари